Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Spotkanie dla psychologów i pedagogów

W dniu 23.11. 2022r. o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie,  podczas którego zostaną ustalone priorytety i kierunki współpracy na rok szkolny 2022/2023. read more...

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022