Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w przedszkolu.

Temat: Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej. Prowadzący:???????????????????????? Osoby współpracujące: ???????????????????. Czas trwania:???????????????????????.. Formy pracy: indywidualna, grupowa Metody pracy: oparte…

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia orzeczenia: – o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie…