Ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych dla dzieci 6 letnich i dzieci w młodszym wieku szkolnym do stosowania w warunkach domowych

Podane poniżej przykłady ćwiczeń mają charakter zabawowy, ich przebieg powinien być dostosowany do możliwości i poziomu zaangażowania dziecka. Za prawidłowe wykonanie ćwiczeń wskazana jest pochwała, ?mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi? J.Korczak.
I Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:
–    Ćwiczenia równoważne: stanie na jednej nodze, podskoki jedno i obunóż, chód po różnorodnych fakturach, czołganie się, chodzenie na czworaka.
–    Ćwiczenia rozwijające zręczność: zabawy z piłką, balonikiem, rzucanie do celu, odbijanie, turlanie, gry stolikowe- Pchełki, Bierki, nawlekanie korali.
II Wdrażanie do samoobsługi:
–    Mycie rąk, wycieranie twarzy, zabawa w pranie, prasowanie.
–    Sznurowanie butów, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, różnego typu zapięć ( zamki, zatrzaski, rzepy).
–    Samodzielne spożywanie posiłków przy użyciu sztućców, dbanie o estetykę posiłku.
–    Samodzielne porządkowanie miejsca zabaw i odpoczynku.
III Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne:
–    Ćwiczenia usprawniające nadgarstek i palce rąk: lepienie z plasteliny prostych rzeczy np. wałeczki, miseczki, rogaliki, bałwanki.
–    Naśladowanie gry na pianinie, flecie, ?solenie? z piasku.
–    Cięcie papieru wzdłuż narysowanych linii prostych, falistych lub łamanych, wydzieranki z kolorowego papieru, wyskubywanie drobnych papierków.
–     Kreślenie kredkami lub farbami na dużym arkuszu papieru różnych kształtów.
–    Kopiowanie rysunków, wodzenie po wzorze przez kalkę techniczną lub papier śniadaniowy, a następnie zamalowywanie w obrębie konturu.
–    Rysowanie szlaczków w szerokiej liniaturze, a następnie w węższej odpowiadającej liniaturze zeszytu, dokańczanie zaczętego wzoru, samodzielne rysowanie dowolnych wzorów.
IV Usprawnianie funkcji wzrokowych:
–    Dopasowywanie brakujących elementów, rysowanie linii wewnątrz labiryntów, pogrubianie słabo zaznaczonego konturu, obrysowywanie konturów.
–    Rozpoznawanie treści obrazków, zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów na obrazku, dobieranie par jednakowych obrazków, szeregowanie obrazków wg kolejności i określonych cech, składanie całości pociętej widokówki, układanie puzzli.
V Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni:
–    Wykonywanie prostych ruchów na polecenie słowne np.:
– podnieś prawą rękę do góry,
– chwyć prawą ręką lewe ucho,
– podnieś lewą nogę,
– podnieś prawą nogę w bok itp.
–    Ćwiczenie orientacji w przestrzeni: określanie położenia poszczególnych przedmiotów, układanie ich wg poleceń np.: za stołem, obok szafy, wykonywanie poleceń ?stań obok krzesła, klaśnij nad głową, zwróć się w prawą- lewą stronę.
–    Chodzenie po wyznaczonej ścieżce, slalomy, wymijanie przeszkód.
VI Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik.
–    Nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia, określanie ich kształtu, koloru, przeznaczenia.
–    Układanie zdań z podanych wyrazów np. mleko, kotek, pije.
– Kotek pije mleko.
–    Wymienianie jak największej liczby wyrazów zaczynających się na podaną głoskę.
–    Wdrażanie do relacjonowania własnych przeżyć, wypowiadania się, opowiadania oglądanej bajki,
–    Zabawa w słowa:
– zgadywanka ?Co to za słowa??
Bu- da
Sa-ła ?ta
r-a-k
l-a-s-k-a
k-o-z-a
–    Kończenie rozpoczętego wyrazu np.:
– bu ????..da
………….ty
???…..zia
???…..rza
???…..telka
?    Dzielenie przez dziecko wyrazu na sylaby lub głoski.
Opracowała :
Marzena Witkoś pedagog PPP w Lubaczowie
Wykorzystana literatura M.Bogdanowicz “Uczeń z dysleksją w domu” wyd. Operon