Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w przedszkolu.

Temat: Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej.
Prowadzący:????????????????????????
Osoby współpracujące: ???????????????????.
Czas trwania:???????????????????????..
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Metody pracy: oparte na słowie, pokaz, ćwiczenia praktyczne,
Środki: obrazki, instrumenty, książeczki, domino z figurami, gry planszowe, maskotka, lustro, magnetofon, kredki, plastelina, kolorowa kreda, nożyczki, ołówek.
Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju dzieci 5-6 letnich w osiąganiu gotowości szkolnej.
Cele szczegółowe:
1.    Rozwijanie umiejętności społecznych i podatności na uczenie się organizowane przez dorosłych.
2.    Kształtowanie odporności emocjonalnej, adekwatnego zachowywania się w sytuacjach trudnych.
3.    Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych.
4.    Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi.
5.    Wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
6.    Rozwijanie sprawności motorycznych, zakresu ruchów motoryki małej i dużej.
7.    Kształtowanie umiejętności matematycznych potrzebnych w codziennych sytuacjach problemowych.
8.    Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Zadania 🙁 wybieramy potrzebne dziecku pakiety + ćwiczenia)
1.    Ćwiczenia kształtujące podatność na proces uczenia się organizowany przez dorosłego.
?    Jaki jestem? Analiza odbicia w lustrze.
?    Potrafię rysować swoją postać.
?    Jesteśmy do siebie podobni a jednak się różnimy.
?    Rysowanie człowieka- Rysuję mamę, tatę.
?    Opowiem misiowi jak wyglądam i co lubię.
?    Zagadki ruchowe, odczytywanie intencji innych bez słów.
?    Zabawa w grupie w wspólne budowanie z klocków, kupowanie od dorosłego klocków za ziarenka fasoli.
?    Uważne słuchanie opowiadania ? ilustrowanie treści opowiadania za pomocą tekturowych elementów, postaci.
?    Gry planszowe, gry opowiadania str. 90
2.    Ćwiczenia wspomagające  rozwój czynności intelektualnych.
?    Odpowiedzi na dziecięce pytania.
?    Rozmowy rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe, skłaniające do zadawania pytania- DLACZEGO?  Opowiadanie Zamarznięta kałuża, Kwiatki zwiędły w wazonie, Uciekająca wiewiórka str. 105
?    Ćwiczenia z planowaniem prowadzące do celu ( komunikaty typu: najpierw zrobimy to, potem tamto, a jeszcze później?)
?    – Przygotowanie kanapek, deserów, galaretek.
?    Układanie 3-4 elementowych historyjek obrazkowych.
?    Eksperymentowanie:
?    Woda i sól,
?    Woda+ cukier,  woda +cytryna,  woda + cukier+ cytryna.
?    Składanie i rozkładanie kartek papieru- statki, kapelusze, orgiami.
?    Mieszanie kolorów, barwy pochodne.
?    Eksperymentowanie z klockami (zbuduj most, zmień go w pociąg itp.)
?    Eksperymentowanie z patyczkami(jest drzewo z patyczków, zmień je w gwiazdę i znowu w drzewo)
?    Ćwiczenia rozwijające orientację w przestrzeni
?    Wiem jak wyglądam w lustrze, mój zwierciadlany portret.
?    Lewa/ Prawa frotka mi pomaga.
?    Gdzie jest woreczek ( po prawej, po lewej stronie)
?    Inni też mają prawą/ lewą stronę.
?    Powiem Ci jak masz iść ( zabawa w ślepca)
?    Krzesełko i klocek ( połóż klocek z prawej strony u dołu itp.)
?    Ja i kartka papieru- graficzne dyktando.
?    Dodawanie i odejmowanie na palcach i obiektach w granicy liczby 10 ( pokaż 5 palców, dodaj jeszcze 2)
?    Zadania z kasztanami, ziarnami fasoli Jaś.(na stoliku leżą kasztany(10)policz je, odejmij2, dodaj4 , weź ode mnie 1, ile masz?)
?    Ćwiczenia sprzyjające rozwijaniu umiejętności klasyfikowania:
?    Co do czego pasuje? ( dobieranie pasujących obrazków)
?    Ukierunkowane sprzątanie kącika plastycznego( dajemy osobno przedmioty do kolorowania, malowania, lepienia, wycinania itp.)
?    Układanie domina z kolorowymi figurami.
?    Dokończ opowiadanie. MAMA POSZŁA Z KOSZYKIEM NA TARG. KUPILA GRUSZKI, JABŁKA  I ?( na stoliku przed dzieckiem leżą obrazki wybiera te z owocami , )
?    LALA KUPIŁA NOWE MIESZKANIE, WYBRAŁA DO NIEGO ŁÓŻKO?..(dziecko szuka obrazków z meblami)
?    DZIECI POJECHAŁY DO ZOO I ZOBACZYŁY TAM?..(dziecko wybiera obrazki ze zwierzętami)
?    Segregowanie guzików o różnych kształtach, wielkości i kolorach.
?    Otaczanie na rysunku pętelką podobnych rzeczy.
3.    Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i porozumiewanie się z innymi.
?    Ćwiczenia oddechowe.
?    Ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia mięśni twarzy , wymowy głosek opozycyjnych/b, t/d, k/g.
?    Ćwiczenia słuchu fonematycznego w różnicowaniu wyrazów podobne/niepodobne.
?    Ćwiczenia pomagające poprawnie rozłożyć akcenty w wypowiedzi np. loko-mo-tywa, ko-tek, zmiany miejsca akcentu.str.142
?    Wzbogacanie słownictwa, rozumienie przeciwności krótki- długi, duży-mały..
?    Zadawanie pytań do wysłuchanego zdania np. kotek pije mleko.   ?Co pije kotek?   -Kto pije mleko? ? Co robi kotek?
4.  Ćwiczenia wspomagające spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
?    Powiedz co jest na obrazku.
?    Ułóż taki sam wzór, jak widzisz.
?    Zapamiętaj i odtwórz z pamięci taki sam wzór.
?    Popatrz uważnie i narysuj to samo.
?    Zapamiętaj jak największą liczbę elementów na rysunku.
?     Analiza ilustracji w książkach.( Popatrz tu jest.., zobacz, a tutaj jest?, jeszcze tutaj?)
5.  Ćwiczenia wspomagające uważne słuchanie i rozwijające słuch fonematyczny.
?    Co słychać, gdy jest cicho?
?    Co wydaje taki dźwięk?
?    Wierszyki ilustrowane ruchem. Str.173.
?    Powtarzanie dźwiękowych rytmów na instrumentach perkusyjnych.
?    Uzupełnij brakujący wyraz w zdaniu: Tomek?..kurkę.
– Śnieg jest??
?    Słucham uważnie i wiem co dalej.( Dorosły opowiada historyjkę, a dziecko kończy np. MAMA Z ANTOSIEM IDĄ DO PARKU I WIDZĄ?..)
?    Tworzenie rymowanek.
?    Onomatopeje- uczenie się wierszyków w których są wyrazy dźwiękonaśladowcze. Str.175.
?    Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny:
?    Wyodrębnianie zdań z opowiadania np. WIEWIÓRKA ZNALAZŁA ORZESZEK. NIE JEST GŁODNA. SCHOWAŁA ORZESZEK NA ZIMĘ.
?    – ile było zdań , o czym było pierwsze zdanie, 2i3?
?    Wyodrębnianie słów w zdaniu.
?    Podział wyrazu na sylaby.
?    Wyklaskiwanie sylab.
?    Co słyszysz na początku słowa.
?    Na końcu i w środku słowa?.
?    Głoskowanie wyrazów.
6.    Dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny.
?    Zabawy kształtujące płynność ruchów ramion:
?    Przylot i odlot bocianów.
?    Spacer po łące z wysoką trawą.
?    Drzewa na wietrze, nauka pływania.
?    Ruszający pociąg.
?    Ruchy zmienne ramion- Podlewanie roślin, piłowanie, gotowanie obiadu, koszenie łąki.
?    Obrazki kredą na asfalcie.
?    Zabawy Rychowo-graficzne: Noga za nogą po narysowanej ścieżce.
?    Jak leciały jaskółki. ( najpierw dzieci bawią się w lot jaskółek, a potem rysują plontaninkę z punktu A ?B)
?    Droga do pani ( stoją w okręgu rysują drogę przebytą do pani.)
?    Skacz jak żabka, zajączek, wróbelek- rysuj swoje ślady.
?    Gry na asfalcie- typu klasy.
7.    Ćwiczenia zmierzające do ustalenia dominacji jednej z rąk.
?    Kreślenie oburącz kół w powietrzu, na stole, na tackach z kaszą.
?    Kreślenie kół  patykiem, pędzlem, kredkami na płaszczyznach pionowych i poziomych.
?    ?Bieganie? kredkami po papierze, w określonym kierunku i swobodnie.
?    Ćwiczenia palców wykonywane oburącz- wyścigi pionków po drabinie (która ręka szybsza?)
?    Zbieranie kamyczków, muszelek itp. Rozłożonych w dwóch równoległych rzędach- (która ręka szybsza?)
?    Odbijanie, kozłowanie piłką na przemian raz jedną, raz drugą ręką.
?    Ugniatanie kulek z papieru, plasteliny i wyklejanie nimi rysunku.
?    Rysowanie szlaczków raz jedną raz drugą ręką.
?    Bierki.
8.    Ćwiczenia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania.
?    Ćwiczenia pomagające zrozumieć sens kodowania.
?    Czyj to znaczek?
?    Jakie oznaczenia znajdują się na drzwiach w przedszkolu?
?    Podpisywanie etykietkami narysowanych portretów ( wyszukiwanie gotowych etykietek)
?    O czym informują znaki ruch drogowego?
?     Kalendarz pogody- Jaka była pogoda wczoraj, jaka jest dzisiaj?
?    Obowiązki dyżurnego,( obrazki z konewką, akwarium, sztućcami, zmiotka itp.)
?    Zapamiętywanie obrazu graficznego napisów, które pomagają się orientować np.: POCZTA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, SKLEP, SZPITAL, DWORZEC PKP-PKS.
?    Po co są te napisy. Po co się je tam umieszcza?
?    Rozbudzanie zainteresowania czytaniem poprzez głośne czytanie dzieciom bajek, opowiadań. Czytanie aktorskie z odpowiednią barwą głosu i intonacją.
?    Wyjaśnianie trudnych słów, rozmowa na temat przeczytanego tekstu.
?    Opowiadania ruchowe np. Miś i pszczoły. Str.229.
?    Dokończ wysłuchane opowiadanie np.: LIS CHYTRUSEK WYSZEDL Z LASU, SKRADA SIĘ DO KURNIKA I??..
?    Dwukrotne odczytanie wiersza Lokomotywa. ?po 1 dzieci mówią co jest w wagonach, po2- dzieci uzupełniają brakujące wyrazy np.: STOI NA STACJI?..       CIĘŻKA??? I POT Z NIEJ ???????
?    ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKĄ. Oglądanie jej okladki, ilustracji, domyślanie się o czym może być ta książka.
?    Współpraca z rodzicami.
9.    Ćwiczenia wspomagające kształtowanie umiejętności matematycznych.
?    Liczenie fasolek (16 sztuk).
?    Liczenie znikających obiektów (klaśnięcia, tupnięcia, przejeżdżające samochody, kroki)
?    Ile mamy palców? ( zamykają oczy , paluszkami dotykają policzków i liczą).
?    Liczenie przedmiotów wrzuconych do pudelka.
?    Liczenie na wspak na miarce krawieckiej.
?    Liczenie dzieci w szeregu do przodu i wspak.
?    Liczenie stron w książce- odszukiwanie wskazanej strony.
?    Liczenie koralików na liczydle np: pokaż koralik 2, 12.
?    Porównywanie liczebności dwóch zbiorów.
?    Ustalanie równoliczności po zmianie położenia. Czy wciąż jest tyle samo kółek, gdy jedno przesuniemy?
?    Rozumienie istoty dodawania i odejmowania w oparciu o konkretne przedmioty.
?    Budowanie i rozwiązywanie zadań z treścią.str.263.
Spodziewane efekty z realizacji celów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
1.     Dziecko obdarza uwagą rówieśników i dorosłych, aby rozumieć to co mówią, czego oczekują.
2.    Przestrzega reguł panujących w społeczności dziecięcej.
3.    W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4.    Przewiduje skutki swoich zachowań i czynności manipulacyjnych na przedmiotach.
5.    Jest sprawne ruchowo według norm wiekowych.
6.    Liczy obiekty, odróżnia błędne liczenie od poprawnego.
7.     Potrafi uważnie patrzeć.
8.    Rozumie sens informacji podawanych w formie uproszczonych znaków i rysunków.
Wykorzystana literatura: E.Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, ?Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole?, wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009
Opracowała:
Marzena Witkoś