SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z PRZYWRÓCENIEM MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W LUBACZOWIE W TRYBIE PRACY STACJONARNEJ INFORMUJEMY, ŻE PRZY ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI UWZGLĘDNIAMY PRZEPISY DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

Terapia dzieci i młodzieży

1. Zgłoszenie na terapię, wsparcie psychologiczne należy przeprowadzić poprzez wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej www.poradnia.powiatlubaczowski.pl , lub osobiście w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 145, 37-600 Lubaczów.
2. Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym ( informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
3. W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzic/pełnoletni uczeń jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z COVID-19. Nie wyrażenie zgody ( warunki terapii, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.
4. Dziecko objęte terapią powinno być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania  ołówek, (długopis, gumkę do ścierania, kredki i in.), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
5. Przed wejściem do gabinetu terapeuta, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk. Pracownik dokona również pomiaru temperatury dziecka.
6. Osoba prowadzącą terapię ma rękawiczki, przyłbicę lub maseczkę. Między dzieckiem a terapeutą należy zachować higieniczną odległość.

Ustalenia ogólne:

  • Gabinety, toalety są wyposażone w płyny do dezynfekcji, środki czystości, ręczniki papierowe.
  • Obowiązuje zasada: jedna osoba- jeden gabinet, tak aby w ciągu dnia pracownicy nie wymieniali się w gabinetach. Dopuszczalna jest zmiana grafiku pracy osób diagnozujących, prowadzących terapię.
  • Wyznaczona jest taka liczba terapii, aby osoby czekające na korytarzu miały możliwość zachowania bezpiecznej odległości.
  • Ograniczona jest ilość terapii w ciągu dnia ze względu na konieczność dezynfekcji, wietrzenia gabinetu.
  • Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę itd.
  • Dziecko omówione na terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
  • Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *