Powrót uczniów do szkół

Szanowni Dyrektorzy i grono pedagogiczne szkół
W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół zwracamy uwagę na uwzględnienie stanu emocjonalnego uczniów oraz rodziców i nauczycieli.
Wszyscy doświadczyliśmy sytuacji kryzysowej jaką jest pandemia. Zbudowanie naszych relacji od nowa wymaga od nas cierpliwości i czasu.
Skupmy się teraz na odbudowaniu naszych relacji społeczno-emocjonalnych. Zapewnienie równowagi emocjonalnej naszym dzieciom powinno być dla nas na pierwszym miejscu.
Podczas realizacji wymagań edukacyjnych zadbajmy o uwagę, życzliwość
i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Rodzice ważne jest aby przed powrotem dzieci do szkół porozmawiać z nimi na temat:
– obaw, ważne jest aby tych obaw nie lekceważyć,
– zapytajcie dzieci jak rozumieją procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ich szkołach i placówkach,
– zwróćmy uwagę, że dzieci mogą różnie odczuwać lęk przed koronawirusem i nie wolno z tego żartować,
– spróbujmy pomóc dzieciom w wymyśleniu bezpiecznego przywitania się z rówieśnikami,
– jeśli nie znasz odpowiedzi na zadawane przez dziecko pytania związane z obecną sytuacją poszukaj pomocy u ekspertów.

Nauczyciele w pracy z uczniami po ich powrocie uwzględnijcie następujące zasady:
– traktujcie Siebie i uczniów z wyrozumiałością, bez przeciążania ich zbyt wysokimi wymaganiami,
– pamiętajcie o swoich zadaniach i obowiązkach ale też bądźcie „przy sobie” i swoich potrzebach. Odnoście to również do swoich uczniów, odpuszczajcie rzeczy, które nie są teraz kluczowe,
– nie skupiajcie się przede wszystkim na ocenach, zwracajcie uwagę na informacje zwrotne, a nie na uzyskiwane przez uczniów stopnie,
– pamiętajcie, że dobre relacje pomagają w pracy i nauce. Ważne jest aby je rozwijać,
– zwracajcie uwagę jak uczniowie przeżywają różne sytuacje,
– pokazujcie uczniom, że Wam na nich zależy.

Obecna sytuacja jest dla nauczycieli sprawdzianem kompetencji, kreatywności i umiejętności motywowania uczniów do nauki. Każdy obecnie dzień jest nauką i ćwiczeniem tych umiejętności:
– nauczyciel musi być czujny na dziwne sygnały, bo teraz w domach jest więcej przemocy psychicznej i fizycznej niż przed pandemią,
– powinien być uważny na potrzeby uczniów – pytać co u nich słychać, sprawdzać z czym sobie nie radzą, co ich cieszy,
– zapewnić uczniom możliwość kreatywnej pracy, jeśli może zadawać prace angażujące z „indywidulanym rysem”, takie, których nie da się powielić,
– nauczyciel stara się przeciwdziałać chaosowi informacyjnemu, wprowadza terminowe informacje co i kiedy będzie się działo i na jakim kanale informacyjnym (może być w papierowym wydaniu),
– zdaje sobie sprawę, że uczniowie wymagają czasu aby przystosować się do naszej rzeczywistości (dorośli też mają obecnie z tym kłopoty),
– nauczyciele rozumieją potrzeby uczniów do „odizolowania się” jest ona silniejsza gdy rodzice są w domu, czyli wszędzie.

Przy trudnościach w relacjach z uczniami można poszukać pomocy specjalistów ponieważ obecnie wielu uczniów i ich rodzin wymaga profesjonalnej pomocy i wsparcia.
Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Wskazania opracowane na podstawie:
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rola i zadania szkolnych pedagogów i psychologów w czasie pandemii i nauki zdalnej w szkołach. Poradnik”.
Poradnia dla Młodzieży – Zbigniew Kozański, Łodź
Marzec- Kwiecień- Maj 2020

Literatura do wykorzystania:
1. Poradnik dla nauczycieli. Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE
2. Poradnik dla rodziców. Rola rodzica i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. ORE
3. Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie i reagowanie. ORE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *