Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubaczowie

http://Uchwała nr 96/416/2021 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie

 

http://Załącznik do Uchwały Nr 96/416/2021 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 maja 2021 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

uchwala_nr_96-416-2021

ogloszenie_o_konkursie