Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w przedszkolu.

Temat: Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej. Prowadzący:???????????????????????? Osoby współpracujące: ???????????????????. Czas trwania:???????????????????????.. Formy pracy: indywidualna, grupowa Metody pracy: oparte…