Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2021/2022

Dla nauczycieli

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Zajęcia grupowe, warsztatowe i badania przesiewowe na terenie placówek powiatu lubaczowskiego będą realizowane pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej, po uzgodnieniu z dyrektorami tych placówek i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

  1. Zajęcia warsztatowe „Autorytet nauczyciela (wartości, postawy). Rozwijanie kompetencji osobistych.”

Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

Miejsce realizacji zajęć: PPP

Czas realizacji: luty 2022 (po zebraniu się grupy 10-15 osób)

 

  1. Grupa wsparcia dla wychowawców:
    • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
    • Wypracowywanie banku dobrych praktyk w pracy wychowawczej i edukacyjnej

Czas realizacji: listopad 2021

Miejsce realizacji zajęć: PPP

Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

 

  1. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Rozwiązywanie problemów adaptacyjnych u uczniów klas IV”

Miejsce realizacji zajęć: PPP

Czas realizacji: październik 2021, listopad 2021 lub w trakcie realizacji Dni Otwartych PPP

w szkołach

Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

 

  1. Zajęcia warsztatowe dla pedagogów „Ustalenie procedur i zasad pracy wspomagających powrót uczniów po pandemii”

Miejsce realizacji zajęć: PPP

Czas realizacji: październik 2021

Osoby prowadzące: Alicja Hyra – pedagog, Grażyna Antonik – pedagog

 

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

  1. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Uczeń ze spectrum autyzmu”

Czas realizacji: według potrzeb

Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło – psycholog

 

  1. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas III-IV po powrocie do szkoły?”

Czas realizacji: październik 2021, listopad 2021 lub w trakcie realizacji Dni Otwartych PPP

w szkołach

Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog

 

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status