Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla nauczycieli

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Zajęcia grupowe, warsztatowe i badania przesiewowe na terenie placówek powiatu lubaczowskiego będą realizowane pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej, po uzgodnieniu z dyrektorami tych placówek i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

1. Prelekcja „Postępowanie wychowawcze w klasie wobec ucznia z zaburzeniami rozwojowymi – autyzm, zespół Aspergera, ADHD”.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch
Pani psycholog Elżbieta Paluch będzie realizować także inne formy pomocy psychologicznej zgłoszone przez pedagogów szkolnych po indywidualnym uzgodnieniu.
2. Szkolenie Rady Pedagogicznej – Autyzm.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło
3. Badania przesiewowe uczniów klas 3 szkół podstawowych w kierunku zagrożenia specyficznymi trudnościami w nauce – Testy będą wykonywane przez wychowawców lub pedagogów szkolnych po wcześniejszym instruktażu. Opracowanie wyników przez pracowników poradni.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska
4. Szkolenie Rady Pedagogicznej
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog
Czas trwania: 60 min

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1. Zajęcia warsztatowe „Autorytet nauczyciela. Rozwijanie kompetencji osobistych.”
Proponowany czas realizacji – luty 2021 (po zebraniu się grupy 10-15 osób)
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta
2. Grupa wsparcia dla wychowawców:
• Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Wypracowywanie banku dobrych praktyk w pracy wychowawczej i edukacyjnej
Czas realizacji: Listopad 2020
Miejsce realizacji: PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta
3. Warsztaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zgłoszenia do poradni, praca w grupie do 10 osób):
– uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– diagnoza funkcjonalna – klasyfikacja ICF,
– rozwój osobowościowy nauczyciela. Poszerzanie zakresu kompetencji wychowawczych w relacji nauczyciel – uczeń.
Osoba prowadząca: Anna Musiej – psycholog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status