Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla rodziców

1. Warsztaty: „Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III- warsztaty”
Miejsce realizacji: PPP
Proponowany czas realizacji: marzec 2021
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik, Sylwia Galimska

2. Temat: Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?
Skutki nałogowego korzystania z urządzeń multimedialnych; elektroniczna fascynacja.
Proponowany czas realizacji : marzec 2021r.- pogadanka
Miejsce realizacji PPP w Lubaczowie.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

3. Rodzic jako nauczyciel i wzór – podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi.
– rodzic jako nauczyciel i wzór,
– emocje pod kontrolą.
Proponowany czas realizacji: kwiecień 2021r. – pogadanka
Miejsce realizacji PPP w Lubaczowie.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog, Elżbieta Paluch – psycholog
Czas trwania : 60 min
Częstotliwość spotkań: 1 raz w kwartale
Terminy: 18 listopada 2020 r., godz. 16.00, 27 stycznia 2021 r., godz. 16.00, 21 kwietnia 2021 r., godz. 16.00, 17 czerwca 2021 r., godz. 16.00
Miejsce realizacji: PPP w Lubaczowie

5. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci wykazujących nieprawidłowości rozwojowe od momentu urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog
Elżbieta Paluch – psycholog
Czas trwania: 60 min
Częstotliwość spotkań: 1raz w kwartale
Terminy spotkań: 25 listopad 2020r., godz.16, 21 styczeń 2021r., godz.16.00, 28 kwiecień 2021r., godz. 16, 10 czerwca 2021 r. godz. 16.00
Miejsce realizacji: PPP w Lubaczowie

6. Warsztaty cykliczne „Jak być dobrym rodzicem?”
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
– wyposażenie w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi
Miejsce realizacji PPP, zainteresowani rodzice (wg zgłoszeń), przy współpracy ze szkołami
Osoby prowadzące: Anna Musiej, Grażyna Antonik

7. Warsztaty cykliczne:
• „Szkoła dla rodziców”
• „Szkoła dla rodziców nastolatków”
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
– wyposażenie w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi
Proponowany czas realizacji – po zebraniu się grupy 10-12 osób
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

8. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych:
– wspieranie zdolności inteligencji emocjonalnej i poznawczej u dzieci
–  ćwiczenia umiejętności wychowawczych
Proponowany czas realizacji – styczeń 2021
Miejsce realizacji PPP, przy współpracy z zainteresowanymi przedszkolami
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

9. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych:
„Rozwijanie zdolności matematycznych u małych dzieci”.
Proponowany czas realizacji luty – kwiecień 2021
Miejsce realizacji: PPP
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik – pedagog, Sylwia Galimska – pedagog, tyflopedagog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status