Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2021/2022

Dla rodziców

  1. Cykliczne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców”

     Miejsce realizacji zajęć: PPP

     Czas realizacji: styczeń 2022

     Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog

 

  1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Czas realizacji: październik, listopad 2021

  Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog, Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

 

  1. Prelekcja dla rodziców „Wpływ mediów elektronicznych na rozwój dzieci i młodzieży”

Miejsce realizacji zajęć: PPP

Czas realizacji: luty 2022        

     Osoba prowadząca: Alicja Hyra – pedagog

 

  1. Warsztaty dla rodziców „Rozwijanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”

Miejsce realizacji zajęć: przedszkola, PPP

Czas realizacji: marzec 2022  

Osoba prowadząca: Grażyna Antonik – pedagog, Sylwia Galimska – pedagog

 

  1. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Jak przygotować dziecko do nauki pisania?”

     Miejsce realizacji zajęć: PPP

Czas realizacji: marzec 2022  

Osoba prowadząca: Sylwia Galimska – pedagog

 

  1. Prelekcja „Jak pomóc dzieciom w przekroczeniu progu klas III- IV po powrocie do szkoły?”

     Miejsce realizacji na terenie  szkół w czasie realizacji Dnia Otwartego PPP  

     Czas realizacji: październik 2021       

     Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog

 

  1. Prelekcja dla rodziców: Zaburzenia depresyjne u młodzieży. Problemy wieku dorastania.

 Miejsce realizacji: na terenie  szkół w czasie realizacji Dnia Otwartego PPP         

   Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status