Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2022/2023

Dla rodziców

1. Cykliczne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: listopad 2022
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog

2. Cykliczne zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców nastolatków”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: luty 2023
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog

3. Grupa wsparcia dla rodziców „Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce matematyki?”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: luty 2023
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik – pedagog

4. Prelekcja dla rodziców „Wpływ mediów elektronicznych na rozwój dzieci i młodzieży”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: kwiecień 2023
Osoba prowadząca: Alicja Hyra – pedagog

5. Grupa wsparcia „Rozwijanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: styczeń 2023
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik – pedagog, Sylwia Galimska – pedagog

6. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: „Jak przygotować dziecko do nauki pisania?”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: luty 2023
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska – pedagog

7. Spotkania grupy wsparcia dla rodziców – cyklicznie (1 raz w miesiącu)
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Osoby prowadzące: pracownicy PPP wg ustalonego harmonogramu

8. Prelekcje „Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach – praktyczne wskazówki dialogu”
− wzbogacenie słownika emocjonalnego,
− zaprzyjaźnienie z własnymi emocjami i reakcjami dzieci.
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: II semestr roku szkolnego 2022/2023
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

9. Prelekcje „Nieśmiałość i poczucie własnej wartości – praca nad sobą”
− praktyczne wskazówki wychowawcze dotyczące tego jak radzić sobie z nieśmiałością i pracować nad poczuciem własnej wartości
Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP
Czas realizacji: wg zgłoszeń ze szkół
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

10. Zaburzenia depresyjne u młodzieży. Problemy wieku dorastania.
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Czas realizacji: I semestr roku szkolnego 2022/2023
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

11. Prelekcje „Właściwa komunikacja na poziomie dziecko – rodzic”
− wzbogacenie słownika rodzica do kontaktu z dzieckiem,
− rozpoznawanie komunikatów dziecka wobec dorosłych.
Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP
Czas realizacji: wg zgłoszeń ze szkół
Osoba prowadząca: Adam Osiecki – psycholog

12. Prelekcje „Motywowanie i stosowanie systemu nagród w codziennym życiu”
− wskazówki jak stosować system nagród wobec dzieci by chciały wykonywać powierzone im obowiązki.
Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół w ramach dni otwartych PPP
Czas realizacji: wg zgłoszeń ze szkół
Osoba prowadząca: Adam Osiecki – psycholog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status