Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2022/2023

Dla uczniów

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1. Zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Osoba prowadząca: Alicja Hyra – pedagog, Marzena Witkoś – pedagog

2. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spectrum autyzmu
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło – psycholog

3. Zajęcia psychoedukacyjne:
• „Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem”.
− nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
− zapoznanie z różnymi technikami relaksacyjnymi.
• „Mój obraz w oczach innych”.
− zapoznanie się z różnymi sposobami prawidłowej i pozytywnej komunikacji.
Miejsce realizacji zajęć: PPP, szkoły podstawowe i średnie
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic – psycholog

4. Trening pewności siebie dla uczniów klas 1-3
Miejsce realizacji zajęć: PPP, po zebraniu się grupy, zajęcia cykliczne 6-8 spotkań
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska – pedagog

5. Zajęcia cykliczne dla uczniów klas VIII „Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych”
Miejsce realizacji zajęć: PPP
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik – pedagog

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

1. Zajęcia psychoedukacyjne:
• Jak radzić sobie ze stresem?
• Wyrażamy uczucia, kształtujemy empatię
• Stop cyberprzemocy
• Komunikacja interpersonalna
Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe i średnie
Osoba prowadząca: Alicja Hyra – pedagog

2. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów w ramach dni otwartych poradni „Trudne emocje”
Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło – psycholog

3. Zajęcia warsztatowe „Jak rozwiązywać konflikty w klasie?”
Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe, kl. 1-3
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik – pedagog

4. Zajęcia psychoedukacyjne „Stres – jak sobie z nim radzić?”
Miejsce realizacji zajęć: szkoły podstawowe, kl. 4-5
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska – pedagog

5. Grupowe przesiewowe badania: Skala Ryzyka Dysleksji
Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 3
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska – pedagog

6. Czujesz się tak, jak myślisz – trudne emocje jak sobie z nimi radzić?
Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 5-8
Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog

7. Grupowe badania przesiewowy ryzyka dysleksji
Miejsce realizacji zajęć: szkoła podstawowa, kl. 3
Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog

8. Grupowe badania przesiewowe sprawności grafomotorycznej i lateralizacji
Miejsce realizacji zajęć: przedszkole, wychowankowie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego gr. 0
Osoba prowadząca: Marzena Witkoś – pedagog, Sylwia Galimska – pedagog

9. Zajęcia psychoedukacyjne „Motywacja – czym jest i jak ją w sobie odnaleźć?”
− nabywanie konstruktywnej wiedzy na temat motywacji,
− umiejętność praktycznego odniesienia się do motywacji w sytuacjach trudnych.
Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół wg zgłoszeń, kl. 4-8
Osoba prowadząca: Adam Osiecki – psycholog

10. Zajęcia psychoedukacyjne „Budowanie poczucia własnej wartości”
− mocne i słabe strony moje oraz innych,
− porównywanie siebie do innych – budowanie realnego obrazu samego siebie.
Miejsce realizacji zajęć: na terenie szkół wg zgłoszeń, kl. 4-8
Osoba prowadząca: Adam Osiecki – psycholog

11. Doradztwo zawodowe – orientacja zawodowa uczniów (klasy VIII – szkoły podstawowej, klasy IV (LO) i V (technika) szkoły ponadpodstawowej)
Miejsce realizacji zajęć: szkoły na terenie powiatu lubaczowskiego
Osoba prowadząca: Elżbieta Rozner – doradca zawodowy.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status