Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2022/2023

Oferta logopedyczna

Alicja Romanowska-Sopel, Justyna Dryblak-Pilip, Elżbieta Rozner

Diagnoza logopedyczna – przez cały rok szkolny (wymagany wniosek rodzica/opiekuna prawnego, nie wymagane skierowanie lekarskie).
2. Terapia logopedyczna – przez cały rok szkolny:
− terapia wad wymowy,
− terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej,
− terapia neurologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego (afazja, dysfazja, urazy),
− terapia surdologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu słuchu,
− terapia trudności w czytaniu i pisaniu w przebiegu zagrożenia dysleksją rozwojową skorelowana z opóźnionym rozwojem mowy i języka,
− stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy wynikające ze stwierdzonej niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością.
3. Profilaktyka logopedyczna (wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz funkcjonowaniu zmysłów):
− konsultacje i porady logopedyczne w przedszkolach, żłobkach i placówkach na terenie powiatu,
− realizacja programu „Czy mówię poprawnie?” obejmujący indywidualne badania i porady logopedyczne w przedszkolach z udziałem rodzica/opiekuna prawnego,
− logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach bez udziału rodzica/opiekuna prawnego,
− przesiewowe badania słuchu, systemem Słyszę u dzieci przedszkolnych i szkolnych,
− przesiewowe badania wzroku systemem Widzę u dzieci przedszkolnych i szkolnych,
− przesiewowe badania mowy systemem Mówię w szkołach i przedszkolach.
UWAGA: Badania przesiewowe na terenie placówek odbędą się pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej.
4. Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu, wzroku, mowy.
5. Terapia uwagi słuchowej według metody Alfreda Tomatisa.
6. Konsultacje, porady logopedyczne dla nauczycieli, logopedów szkolnych i przedszkolnych. Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.
7. Konsultacje, porady logopedyczne dla rodziców/prawnych opiekunów.
8. Specjalistyczna terapia jąkania dla dzieci z niepłynnością mowy. Stałe konsultacje z rodzicami.
9. Prelekcja dla rodziców „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym” – Elżbieta Rozner

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status