Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Powiatowe Centrum Szkolnej Interwencji Kryzysowej

Jest formą organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych występujących w szkołach powiatu lubaczowskiego

ORGANIZACJA: w skład PCSIK wchodzą:
•     pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie,
•     przedstawiciele instytucji działających w zakresie interwencji kryzysowej; Powiatowej Komendy Policji w Lubaczowie, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
•     pedagodzy i nauczyciele ze szkół i placówek funkcjonujących w powiecie
•     innych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży
CELE:
•     pomoc w sytuacjach rozumianych jako kryzysowe występujących w szkołach i placówkach
•     podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników poradni, pedagogów oraz nauczycieli w zakresie działań interwencyjnych
•     spotkania superwizyjne
ZADANIA:
1    . Organizacja szkoleń specjalistycznych
2    . Spotkania zespołów interdyscyplinarnych
3    . Organizacja spotkań superwizyjnych
4    . Wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących interwencji kryzysowej
5    . Współpraca i pomoc w rozwiązywaniu kryzysu
KOORDYNATOR: Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status