Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Punkty konsultacyjne

PUNKT KONSULTACYJNY dla Rodziców Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: można uzyskać informacje o procedurach związanych z wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, terapii realizowanej w placówkach zajmujących się wczesnym wspomaganiem oraz uzyskać wskazówki związane
PUNKT KONSULTACYJNY dla Dzieci zdolnych i ich Rodziców: oferujemy pomoc w zakresie rozpoznawania uzdolnień dzieci i młodzieży, diagnozujemy zdolności poznawcze oraz inteligencję emocjonalną, udzielamy porad przy podejmowaniu decyzji o przyśpieszeniu obowiązku szkolnego i indywidualnego toku nauki. Prowadzimy treningi twórczego myślenia.
PUNKT KONSULTACYJNY doradztwa zawodowego: dla młodzieży uczącej się gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzimy badania preferencji zawodowych, planowania kariery zawodowej.
ORGANIZACJA: korzystanie z porad w wymienionych punktach konsultacyjnych odbywa się na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w celu ustalenia terminu spotkania.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status