Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Wczesne wspomaganie rozwoju

Drodzy Rodzice!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie oferuje zajęcia w ramach
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
W trosce o pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Termin
dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością, lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.
Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?
W przypadku małych dzieci mówi się o rozwoju ruchowym często w kontekście powiązań motoryki i funkcji intelektualnych- poznawczych. Jest to tzw. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY. Dlatego braki w rozwoju ruchowym często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zaobserwowanie tych nieprawidłowości powinno zaskutkować POGŁĘBIONĄ DIAGNOZĄ LEKARSKĄ, PSYCHOLOGICZNĄ I PEDAGOGICZNĄ.
Jeżeli u dziecka obserwujecie niepokojące odstępstwa od znanych norm rozwoju, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie codziennie czynny jest Punkt Konsultacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w którym do Państwa dyspozycji pozostaje psycholog, pedagog lub neurologopeda.
Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Lubaczów, prowadzą w nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka: psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, neurologopeda. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami, musi posiadać OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.
Gdzie można uzyskać taką opinię?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez Zespół Orzekający działający min.
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.
Pracownicy poradni oraz członkowie Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania poinformują Państwa, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
Aby Zespół Orzekający działający w porani mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w PPP nieodpłatnie na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.
Dodatkowo rodzice (opiekunowie prawni dziecka) muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:
•    Wniosek rodziców(prawnych opiekunów) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
(druk otrzymają Państwo w poradni),
•    Zaświadczenie lekarskie (przygotowany druk dla lekarza otrzymacie Państwo w poradni),
•    Opinię przedszkola, jeżeli dziecka uczęszcza do niego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status