Druki

BADANIA W PORADNI:

 • wywiad z rodzicami – pobierz
 • informacja o dziecku realizującym kształcenie specjalne –  pobierz  NOWY DRUK!!!
 • zgłoszenie na badanie psychologiczno-pedagogiczne – pobierz
 • zgłoszenie na badanie logopedyczne – pobierz
 • wniosek o wydanie opinii – pobierz
 • wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – pobierz NOWY DRUK!!!
 • wniosek o wydanie informacji – pobierz
 • wniosek o terapię – pobierz
 • informacja o uczniu – pobierz
 • informacja o dziecku z przedszkola – pobierz
 • informacja przedszkola o dziecku trzyletnim – pobierz
 • informacja przedszkola o dziecku czteroletnim – pobierz
 • informacja przedszkola o dziecku pięcioletnim – pobierz
 • informacja przedszkola o dziecku sześcioletnim – pobierz
 • skierowanie na badania specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu – pobierz
 • upoważnienie do odbioru orzeczenia/opinii – pobierz
 • RODO – klauzula informacyjna – pobierz
 • opinia placówki o uczniu  – pobierz
 • zaświadczenie lekarskie w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – pobierz NOWY DRUK!!!

DYSLEKSJA:

 • wniosek do dyrektora szkoły dla uczniów szkół ponadpodstawowych o skierowanie na badania z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się- pobierz NOWY DRUK!!!

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY:

 • zaświadczenie lekarskie dla potrzeb Zespołu Orzekającego (indywidualne nauczanie) – pobierz
 • zaświadczenie lekarskie dla potrzeb Zespołu Orzekającego (stan neurologiczny) – pobierz NOWY DRUK!!!
 • zaświadczenie lekarskie dla potrzeb Zespołu Orzekającego (stan psychiczny) – pobierz NOWY DRUK!!!
 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego – pobierz NOWY DRUK!!!
 • badania lekarskie dla potrzeb Zespołu Orzekającego (kształcenie specjalne) – pobierz
 • badanie okulistyczne dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz  NOWY DRUK!!!
 • wniosek o wydanie orzeczenia – pobierz

TERAPIA BIOFEEDBACK:

 • zaświadczenie lekarskie (terapia EEG Biofeedback) – pobierz
 • wniosek o objęcie ucznia terapią Biofeedback – pobierz

BADANIA GRUPOWE W SZKOLE:

 • wniosek rodzica o przeprowadzenie badań przesiewowych pedagogicznych w szkole –
 • wniosek rodzica o przeprowadzenie badań przesiewowych (słuchu, wzroku, mowy) w szkole – pobierz
 • wniosek rodzica o przeprowadzenie badań przesiewowych logopedycznych w szkole – pobierz
 • wniosek rodzica/ucznia o przeprowadzenie badań z doradztwa zawodowego w szkole – pobierz
 • wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (przedszkola) – pobierz

POMOC W SZKOLE:

 • wniosek o realizację wsparcia szkoły przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz