Harmonogram pracy

Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie ważny od 01.09.2023 r.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Pokój nr 2
800-1200 M. Witkoś
1230-1630 S. Galimska
800-1200 M. Witkoś
1230-1630 S. Galimska
800-1200 S. Galimska
1100-1500 M. Witkoś
800-1200 M. Witkoś 800-1200 S. Galimska
1100-1500 M. Witkoś
Pokój nr 3
830-1230 E. Rozner
1230-1630 A. Romanowska-Sopel
800-1200 A. Romanowska-Sopel
1300-1700 E. Rozner
800-1200 A. Romanowska-Sopel
1300-1700 E. Rozner
830-1230 E. Rozner
1230-1630 A. Romanowska-Sopel
800-1200 A. Romanowska-Sopel
Pokój nr 5
800-1200 E. Ziajło
1330-1630 E. Paluch
800-1200 E. Paluch
1230-1630 E. Ziajło
800-1200 E. Paluch
1230-1630 E. Ziajło
800-1200 E. Ziajło
1330-1630 E. Paluch
900-1200 E. Paluch
1230-1630 E. Ziajło
Pokój nr 6
900-1300 G. Antonik
1230-1630 A. Hyra
900-1300 A. Hyra
1230-1630 G. Antonik
800-1200 G. Antonik
1230-1630 A. Hyra
900-1300 A. Hyra
1230-1630 G. Antonik
800-1200 G. Antonik
Pokój nr 7
1230-1630 J. Dryblak-Pilip
800-1200 J. Dryblak-Pilip
1230-1630 A. Osiecki
800-1200 J. Dryblak-Pilip 800-1200 S. Galimska
1230-1630 J. Dryblak-Pilip
800-1200  A. Osiecki
1200-1600 A. Hyra
Pokój nr 10
800-1200 A. Osiecki
1130-1530 M. Mach-Sawic
1500-1700 D. Ludwiczuk
800-1200 M. Mach-Sawic
1400-1800 D. Ludwiczuk
800-1200 A. Osiecki
1200-1600 M. Mach-Sawic
 800-1200 M. Mach-Sawic
1230-1630 A. Osiecki
800-1200 M. Mach-Sawic