O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie zatrudnia doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Co roku przyjmuje ponad tysiąc osób. Diagnozuje, wskazuje odpowiednie do możliwości ucznia formy pomocy, orzeka o kierowaniu do odpowiednich form kształcenia, udziela konsultacji, prowadzi terapie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz warsztaty i treningi problemowe dla uczniów i nauczycieli.

 

Statystyki w roku szkolnym 2017/2018

Przyjętych dzieci i młodzieży

Przeprowadzonych badań diagnostycznych

Wydanych opinii i orzeczeń

 

Liczba dzieci i młodzieży uprawnionych
do korzystania z usług Poradni

2016 r.

2017 r.

2018 r.