Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Turniej Wiedzy Psychologicznej

Bardzo prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe uczestników do VIII Turnieju Wiedzy Psychologicznej do dnia 13.05.2019. Tel: 16 632 13 78 Email: poradnia@powiatlubaczowski.pl

Cykl spotkań dla dziewcząt w wieku szkoły podstawowej i średniej

Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie rozpoczyna cykl spotkań dla dziewcząt w wieku szkoły podstawowej i średniej. Głównym celem spotkań będzie zwiększanie u dziewcząt umiejętności dbania o siebie, budowania relacji i wewnątrzsterowności. Zajęcia odbywać się dwa razy w miesiącu, wstępnie prowadzone będą dla dziewczyn działających w Młodzieżowej Radzie Miasta Lubaczowa, ale w późniejszym czasie prawdopodobnie zostaną otwarte na nowe chętne osoby. Spotkania poprowadzi Beata Paluszek, interwentka kryzysowa, aktywistka społeczna współpracująca z różnymi grupami społecznymi, działająca w różnych organizacjach pozarządowych, urzędniczka, wieloletnia opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa.

Projekt "Napiszmy razem książkę o tym jak żyć mądrze i zdrowo"

W związku z realizacją projektu "Napiszmy razem książkę o tym jak żyć mądrze i zdrowo" zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu o uzupełnienie zgody na publikację materiałów do książki (wzór zgody do pobrania).

Zgody należy dostarczyć do 31 października 2018 r. do Poradni P-P w Lubaczowie!

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni P-P w Lubaczowie (tel. 016 6321378).

Informacja

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO

Warszawa, 05 października 2017 r.

Informacja

Z licznych telefonów kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie udzielają rodzicom kompletnych informacji dotyczących możliwych form wsparcia dla ich dzieci w przedszkolu, szkole i placówce. W szczególności dotyczy to rodziców wnioskujących o wydawanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. read more...

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022