Centrum Mediacyjne

Centrum Mediacyjne prowadzi mediacje szkolne, sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.
Centrum prowadzi mediacje w sprawach nieletnich oraz rodzinnych.
Czym jest mediacja?
Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.
Dlaczego warto zgłosić się do mediatora?
Zaoszczędzisz pieniądze
W porównaniu z procesem sądowym mediacja daje możliwość oszczędności pieniędzy, które pochłania proces sądowy, koszty pracy pełnomocników, koszty innych specjalistów (biegli, kuratorzy, komornicy). W sprawach sądowych, zawarcie ugody mediacyjnej pozwala na zwolnienie z uiszczanej opłaty sądowej.
Zaoszczędzisz czas
Czasu trwania procesu mediacyjnego i sądowego nie da się porównać. Mediacja może zamknąć się w ciągu jednego dnia, na spotkania strony umawiają się elastycznie.
Mediacja może być również prowadzona na odległość (mail, telefon, komunikator), co jest dużym ułatwieniem dla stron.
Znajdziesz zadowalające rozwiązanie
W trakcie mediacji porozmawiasz w życzliwej atmosferze, a co najważniejsze będziesz sam poszukiwał rozwiązań optymalnych w twojej sprawie. Mediator wspiera przebieg procesu, jest specjalistą od komunikacji i zarządzania konfliktem. Uczestnictwo w procesie mediacyjnym pozwala łagodzić konflikty i zapobiegać im w przyszłości.
Jak przebiega mediacja?
Celem mediacji jest zawarcie trwałej ugody, która będzie satysfakcjonująca dla każdej ze stron konfliktu.
Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.

Jak trafić do mediatora?

 • Mediacja prywatna
  Telefon, mail, zgłoszenie do ośrodka mediacyjnego lub konkretnego mediatora
 • Mediacja w sprawie sądowej
  – Skierowanie sprawy przez sędziego
  – Wniosek stron na każdym etapie sprawy

Mediatorzy działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Paweł Gergont
Barbara Krzaczkowska-Bryk
Dorota Ludwiczuk
Barbara Nepelska-Walicka
Urszula Niedźwiecka

Kontakt z mediatorami koordynuje: Małgorzata Jachyra-Mazepa (tel. 016-6321366)

Co dalej?
Mediacja trwa od jednego do kilku spotkań.
O terminach i tempie procesu współdecydują strony i mediator.
Mediacja przebiega zgodnie z zasadami poufności, dobrowolności, bezstronności i neutralności.

 Jaki jest rezultat?

 • Ugoda mediacyjna
  – Ugoda może zostać zatwierdzona przez sąd (ma moc prawną wyroku sądowego)
  – Ugoda może zostać umową między stronami
 • Brak ugody
  Zgodnie z zasadą dobrowolności