Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w dniu 24.10.2019 r. o godz. 10 w celu omówienia zasad współpracy i wsparcia udzielanego przez poradnię szkołom i placówkom.

Serdecznie zapraszam

Anna Musiej

TALENT POWIATU LUBACZOWSKIEGO – ODBIÓR

Odbiór tabliczek, medali i tabl będzie możliwy we wtorek 18.06.2019 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. PROSIMY SZKOŁY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY.

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019