Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Grupa wsparcia

Anna Musiej i Grażyna Antonik zapraszają nauczycieli i wychowawców na zajęcia grupy wsparcia, które odbędą się 20.11.2019 r. o godz. 14.30.  

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w dniu 24.10.2019 r. o godz. 10 w celu omówienia zasad współpracy i wsparcia udzielanego przez poradnię szkołom i placówkom.

Serdecznie zapraszam

Anna Musiej

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019