Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Spotkanie dla psychologów i pedagogów

W dniu 23.11. 2022r. o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie,  podczas którego zostaną ustalone priorytety i kierunki współpracy na rok szkolny 2022/2023. read more...

Plan dyżurów konsultacji pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

 
Poniedziałek
godz. 9.00 - 11.00 Anna Musiej - dyrektor - psycholog
godz. 12.00 - 13.00 Grażyna Antonik- pedagog
Wtorek
godz. 9.00-10.00 Elżbieta Paluch - psycholog
godz. 12.30-13.30 Sylwia Galimska- pedagog
godz. 17.00-18.00 Dorota Ludwiczuk- psycholog
Środa
godz. 10.00 - 11.00 Alicja Romanowska-Sopel - logopeda
godz. 11.00 - 12.00 Marzena Witkoś- pedagog
godz. 12.00 - 13.00 Małgorzata Mach-Sawic- psycholog
Czwartek
godz.  8.00 - 10.00 Anna Musiej - dyrektor - psycholog
godz. 10.00 - 11.00 Elżbieta Rozner - logopeda
godz. 11.00 - 12.00 Alicja Hyra- pedagog
godz. 16.00 - 17.00 Adam Osiecki- psycholog
Piątek
godz. 10.30-11.30 Justyna Dryblak-Pilip - logopeda
godz. 11.00-12.00 Marzena Witkoś - pedagog
godz. 14.00-15.00 Ewelina Ziajło- psycholog
Zapraszamy na konsultację.    

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022