Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w przedszkolu.

Temat: Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej. Prowadzący:???????????????????????? Osoby współpracujące: ???????????????????. Czas trwania:???????????????????????.. Formy pracy: indywidualna, grupowa Metody pracy: oparte…

Ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych dla dzieci 6 letnich i dzieci w młodszym wieku szkolnym do stosowania w warunkach domowych

Podane poniżej przykłady ćwiczeń mają charakter zabawowy, ich przebieg powinien być dostosowany do możliwości i poziomu zaangażowania dziecka. Za prawidłowe wykonanie ćwiczeń wskazana jest pochwała,…