Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla nauczycieli

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Zajęcia grupowe, warsztatowe i badania przesiewowe na terenie placówek powiatu lubaczowskiego będą realizowane pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej, po uzgodnieniu z dyrektorami tych placówek i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

1. Prelekcja „Postępowanie wychowawcze w klasie wobec ucznia z zaburzeniami rozwojowymi – autyzm, zespół Aspergera, ADHD”.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch
Pani psycholog Elżbieta Paluch będzie realizować także inne formy pomocy psychologicznej zgłoszone przez pedagogów szkolnych po indywidualnym uzgodnieniu.
2. Szkolenie Rady Pedagogicznej – Autyzm.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło
3. Badania przesiewowe uczniów klas 3 szkół podstawowych w kierunku zagrożenia specyficznymi trudnościami w nauce – Testy będą wykonywane przez wychowawców lub pedagogów szkolnych po wcześniejszym instruktażu. Opracowanie wyników przez pracowników poradni.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska
4. Szkolenie Rady Pedagogicznej
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog
Czas trwania: 60 min

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1. Zajęcia warsztatowe „Autorytet nauczyciela. Rozwijanie kompetencji osobistych.”
Proponowany czas realizacji – luty 2021 (po zebraniu się grupy 10-15 osób)
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta
2. Grupa wsparcia dla wychowawców:
• Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Wypracowywanie banku dobrych praktyk w pracy wychowawczej i edukacyjnej
Czas realizacji: Listopad 2020
Miejsce realizacji: PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta
3. Warsztaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zgłoszenia do poradni, praca w grupie do 10 osób):
– uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– diagnoza funkcjonalna – klasyfikacja ICF,
– rozwój osobowościowy nauczyciela. Poszerzanie zakresu kompetencji wychowawczych w relacji nauczyciel – uczeń.
Osoba prowadząca: Anna Musiej – psycholog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.