Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2019/2020

Dla nauczycieli

1. Zajęcia warsztatowe „Trudny uczeń”
– poznanie sposobów radzenia z trudnościami wychowawczymi
– rozpoznawanie i przerywanie gier uczniowskich
– metody modyfikowanie zachowań trudnych
Proponowany czas realizacji: luty 2020 (po zebraniu się grupy 10-15 osób)
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej, Grażyna Antonik
2. Grupa wsparcia dla wychowawców :
-rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych – listopad 2019
-wypracowywanie banku dobrych praktyk w pracy wychowawczej i edukacyjnej
Zajęcia prowadzone cyklicznie
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące Anna Musiej, Grażyna Antonik
3. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III
Miejsce realizacji PPP
Proponowany czas realizacji: marzec 2020
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik, Sylwia Galimska
4. Badania przesiewowe uczniów klas 2-3 SP w kierunku zagrożenia specyficznymi trudnościami w nauce
Osoby prowadzące: Marzena Witkoś, Elżbieta Rozner
5. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – prezentacja przygotowana na potrzeby placówki – możliwość realizacji w szkole – w różnych okolicznościach, spotkaniach Rad Pedagogicznych, lub w poradni.
Prowadzący: Łukasz Antosz
6. Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży – prezentacja przygotowana na potrzeby placówki – możliwość realizacji w szkole – w różnych okolicznościach spotkaniach Rad Pedagogicznych, lub w poradni.
Prowadzący: Łukasz Antosz
7. Zrozumieć uzależnienie – prezentacja przygotowana na potrzeby szkolenia Rad Pedagogicznych.
Prowadzący: Łukasz Antosz
8. Wpływ zaburzeń osobowości rodziców na kształtowane schematy funkcjonowania dzieci młodzieży”. Prezentacja przygotowana na potrzeby szkoleniowe Rad Pedagogicznych.
Prowadzący: Łukasz Antosz
9. Pomoc wychowawcza uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi, społecznymi.
Prowadząca: E. Paluch
10. Prelekcja – Autyzm – Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
Prowadząca: Ewelina Ziajło

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.