Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla rodziców

1. Warsztaty: „Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III- warsztaty”
Miejsce realizacji: PPP
Proponowany czas realizacji: marzec 2021
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik, Sylwia Galimska

2. Temat: Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?
Skutki nałogowego korzystania z urządzeń multimedialnych; elektroniczna fascynacja.
Proponowany czas realizacji : marzec 2021r.- pogadanka
Miejsce realizacji PPP w Lubaczowie.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

3. Rodzic jako nauczyciel i wzór – podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi.
– rodzic jako nauczyciel i wzór,
– emocje pod kontrolą.
Proponowany czas realizacji: kwiecień 2021r. – pogadanka
Miejsce realizacji PPP w Lubaczowie.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog, Elżbieta Paluch – psycholog
Czas trwania : 60 min
Częstotliwość spotkań: 1 raz w kwartale
Terminy: 18 listopada 2020 r., godz. 16.00, 27 stycznia 2021 r., godz. 16.00, 21 kwietnia 2021 r., godz. 16.00, 17 czerwca 2021 r., godz. 16.00
Miejsce realizacji: PPP w Lubaczowie

5. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci wykazujących nieprawidłowości rozwojowe od momentu urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.
Prowadzący: Marzena Witkoś – pedagog
Elżbieta Paluch – psycholog
Czas trwania: 60 min
Częstotliwość spotkań: 1raz w kwartale
Terminy spotkań: 25 listopad 2020r., godz.16, 21 styczeń 2021r., godz.16.00, 28 kwiecień 2021r., godz. 16, 10 czerwca 2021 r. godz. 16.00
Miejsce realizacji: PPP w Lubaczowie

6. Warsztaty cykliczne „Jak być dobrym rodzicem?”
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
– wyposażenie w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi
Miejsce realizacji PPP, zainteresowani rodzice (wg zgłoszeń), przy współpracy ze szkołami
Osoby prowadzące: Anna Musiej, Grażyna Antonik

7. Warsztaty cykliczne:
• „Szkoła dla rodziców”
• „Szkoła dla rodziców nastolatków”
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych
– wyposażenie w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi
Proponowany czas realizacji – po zebraniu się grupy 10-12 osób
Miejsce realizacji PPP
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

8. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych:
– wspieranie zdolności inteligencji emocjonalnej i poznawczej u dzieci
–  ćwiczenia umiejętności wychowawczych
Proponowany czas realizacji – styczeń 2021
Miejsce realizacji PPP, przy współpracy z zainteresowanymi przedszkolami
Osoby prowadzące: Anna Musiej – psycholog, Grażyna Antonik – pedagog, socjoterapeuta

9. Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych:
„Rozwijanie zdolności matematycznych u małych dzieci”.
Proponowany czas realizacji luty – kwiecień 2021
Miejsce realizacji: PPP
Osoby prowadzące: Grażyna Antonik – pedagog, Sylwia Galimska – pedagog, tyflopedagog

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.