Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla uczniów

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne uczniów w wieku dorastania 13-16 lat.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

2. Zajęcia grupowe ukierunkowane na zdobywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem, frustracją – uczniowie kl. 5-6.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

3. Doradztwo psychologiczne w zakresie planowania kształcenia i przyszłości zawodowej dla uczniów klasy 8 oraz kończących szkołę ponadpodstawową – liceum, technikum, szkoła branżowa.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

4. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu (grupa do 5 osób) – cykl 7 spotkań.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło

5. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (w grupie do 5 osób) – cykl 5 zajęć.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło

6. Cykliczne zajęcia warsztatowe w zakresie wyrównywania kompetencji emocjonalno-społecznych dla uczniów klas 0-II i III-V.
Proponowany czas realizacji: listopad 2020 r. oraz marzec2021 r. – warsztaty dla uczniów
Osoba prowadząca: Alicja Hyra, Ewelina Ziajło

7. Grupowe zajęcia edukacyjne „Z ortografią za Pan Brat!”.
Adresat: uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej, grupa o zmniejszonej liczebności 5 osób
Czas trwania: Zajęcia będą odbywać się na terenie PPP. 1 raz w tygodniu przez 60 min. (środa godz. 14.00)
Cykl 10 zajęć.
Cel zajęć:
• Doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.
• Utrwalenie podstawowych zasad poprawnej pisowni.
• Ćwiczenia wdrażające do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
• Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
• Różnicowanie liter podobnych pod względem graficznym i fonetycznym.
Osoba prowadząca: Marzena Witkoś

8. Indywidualna terapia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.

9. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III rozwijające umiejętność sprawnego liczenia.
Miejsce realizacji: PPP
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

Zajęcia realizowane na terenie szkół przy współpracy z pedagogami i dyrektorami

1. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „Emocje wśród nas”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas I-IV szkoły podstawowej.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska

2. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „Stres – jak sobie z nim radzić?”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas III-V szkoły podstawowej.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

1. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 6-8:
Temat: Skuteczne sposoby efektywnego uczenia się.
Temat: Porozmawiajmy o emocjach; co czuję i jak mnie odbierają inni.
Temat: Czym jest uzależnienie i jakie są jego skutki.
Temat: Formy i konsekwencje przemocy.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

2. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

3. Zajęcia warsztatowe „Jak rozwiązywać konflikty w klasie?”
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status