Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2019/2020

Dla uczniów

1. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV „Nie bójmy się zmian”**
Miejsce realizacji: PPP
Osoba prowadząca: G. Antonik
2. Zajęcia warsztatowe „Jak rozwiązywać konflikty w klasie?”**
Miejsce realizacji: PPP
Osoba prowadząca: G. Antonik
3. Zajęcia grupowe :
– dla uczniów kl. 0 rozwijające umiejętności matematyczne „Jak polubić matematykę”
– dla uczniów klas I-III rozwijające umiejętności sprawnego liczenia
Miejsce realizacji: PPP
Osoba prowadząca: G. Antonik
4. Cykliczne zajęcia warsztatowe w zakresie wyrównywania kompetencji emocjonalno-społecznych dla uczniów klas 0-II i III-V. **
– Integracja grupy
– Poznajemy się
– Wzmacniamy poczucie własnej wartości
– Moje sukcesy
– Moja rodzina
– Poznajemy i nazywamy uczucia
– Czego się wstydzimy
– O porozumiewaniu się ludzi
– Jak spędzam swój wolny czas
Proponowany czas realizacji: listopad 2019 r. oraz marzec 2020 r. – warsztaty dla uczniów
Osoby prowadzące: Alicja Hyra, Ewelina Ziajło
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas starszych:
Temat: Skuteczne sposoby efektywnego uczenia się.
Temat: Porozmawiajmy o emocjach; co czuję i jak mnie odbierają inni.
Temat: Czym jest uzależnienie i jakie są jego skutki.
Temat: Formy i konsekwencje przemocy.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra
6. Indywidualne badania przesiewowe dla dzieci na starcie szkolnym z wykorzystaniem programu multimedialnego „Test umiejętności Na Starcie Szkolnym” – czas trwania 60 min
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic
7. Zajęcia psychoedukacyjne „Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem”.
– nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
– zapoznanie z różnymi technikami relaksacyjnymi.
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic
8. Zajęcia psychoedukacyjne „Mój obraz w oczach innych”.
– zapoznanie się z różnymi sposobami prawidłowej i pozytywnej komunikacji.
Osoba prowadząca: Małgorzata Mach-Sawic
9. Zajęcia psychoedukacyjne:
– trudne emocje
– kryzys w klasie
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło
10. Profilaktyka w szkołach:
– Kiedy i jak reagować na zło i przemoc?
– Poczucie własnej wartości – niezbędny aspekt prawidłowego funkcjonowania. Zmiana przekonań na własny temat
– Zachowania ryzykowne – profilaktyka uzależnień
– Budowanie poczucia własnej wartości
– Konstruktywne wyrażanie emocji
– Portale społecznościowe- jak mądrze korzystać z sieci?
– Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
– Konstruktywne rozwiązywanie konfliktu
– Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Prowadzący: Łukasz Antosz
11. Zajęcia psychoedukacyjne:
– Używanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych
– Szacunek wobec siebie oraz innych
– To jak będzie wyglądać Twoje życie zależy tylko od Ciebie! – Prezentacja multimedialna około 50 minut – możliwość rozszerzenia do dwóch godzin lekcyjnych dla większej grupy odbiorców
– Umiejętne wyrażanie emocji pomoże Ci w życiu
Prowadzący: Łukasz Antosz
12. Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży. Cykliczne spotkania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą – jeden raz w tygodniu. Czas spotkania dostosowany do możliwości młodej osoby, lecz sesja indywidualna nie powinna przekraczać 50 minut. Problemy jakimi możemy zająć się w terapii indywidualnej to między innymi:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia depresyjne
– zespół stresu pourazowego PTSD – np. po zdarzeniu traumatycznym takim jak wypadek komunikacyjny, katastrofa, lub inna traumatyczna sytuacja zostawiająca intensywny ślad w psychice dziecka
– ostra reakcja na stres
– schizofrenia
– zburzenia opozycyjno-buntownicze
– zaburzenia urojeniowe
– fobie specyficzne
– żałoba/ powikłana żałoba
– zaburzenie paniczne (napady paniki)
– separacyjne zaburzenie lękowe
– zaburzenie zachowania
– agorafobia
– zaburzenie z lękiem o stan zdrowia – hipochondria
– adhd
– zaburzenia snu
– dysfunkcje seksualne
– dysforia płciowa (zaburzenie tożsamości płciowej)
– zespół lęku uogólnionego
– mutyzm wybiórczy i selektywny
– fobia społeczna
– uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, tytoń)
– uzależnienia niechemiczne (behawioralne) – (hazard, gry, internet, telefon, i inne)
– zaburzenia OCD – kompulsywne
– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie się – regulowanie emocji jedzeniem)
Prowadzący: Łukasz Antosz
13. TUS – trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe socjoterapeutyczne) – dwie grupy wiekowe (od IV do VI) i (VII, VIII) – zwiększenie umiejętności poznawczych w obszarach: poczucia własnej wartości, doświadczanej krytyki, oceny, asertywności w stosunku do innych, odpowiedniej autonomii. Praca z nieśmiałością, własna akceptacją, rozwój osobisty. Poszerzanie kompetencji w obszarach deficytowych młodzieży.
Prowadzący: Łukasz Antosz
14. Dobre sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami (1 godz., klasy 5-7)
Prowadząca: E. Paluch
15. Znam swoją wartość – rozpoznawanie emocji, zachowań, postaw (1 godz., klasy 6-7)
Prowadząca: E. Paluch
16. Terapia biofeedback dla uczniów. **
Prowadząca: E. Paluch
17. Jak żyć zdrowo? V – VI klasa, 1-2 godz.
Prowadząca: Pola Zubowska
18. Koledzy namawiają do złego – jak sobie z tym poradzić? V – VI klasa, 1-2 godz.
Prowadząca: Pola Zubowska
19. Sposoby odkrywania własnych zdolności? V – VI klasa, 1-2 godz.
Prowadząca: Pola Zubowska
20. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „Efektywne uczenie się”.
Adresat: Uczniowie klas 5-8
Czas trwania: 45 min
Cel zajęć: Zwiększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się.
Wzmacnianie umiejętności organizacji czasu pracy umysłowej.
Propagowanie postaw edukacyjnych wśród młodzieży.
Prowadząca: Marzena Witkoś
21. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „ Jestem członkiem grupy rówieśniczej”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas I-IV szkoły podstawowej.
Czas trwania zajęć: 90 min.
Cel zajęć: integracja zespołu klasowego.
Wzmacnianie mocnych stron dziecka.
Poznanie różnych sposobów komunikacji interpersonalnej.
Prowadząca: Marzena Witkoś
22. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „BHP użytkownika mediów elektronicznych”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Cel zajęć: Poznanie pojęć: cyberprzemoc, fonoholizm, bezpieczeństwo w sieci.
Uzależnienie i utrata kontroli.
Granice bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.
Prowadząca: Marzena Witkoś
23. Grupowe zajęcia edukacyjne „Z ortografią za Pan Brat!”.
Adresat: uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej, grupa 8 osób
Czas trwania: Zajęcia będą odbywać się na terenie PPP 1 raz w tygodniu przez 90 min.
Cykl 10 zajęć.
Cel zajęć: Doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.
Utrwalenie podstawowych zasad poprawnej pisowni.
Ćwiczenia wdrażające do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
Różnicowanie liter podobnych pod względem graficznym i fonetycznym.
Prowadząca: Marzena Witkoś
24. Zajęcia psychoedukacyjne:
– kryzys w klasie
– trudne emocje
Prowadząca: Ewelina Ziajło
* forma realizowana na terenie szkoły
** forma realizowana na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.