Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Dla uczniów

Zajęcia realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne uczniów w wieku dorastania 13-16 lat.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

2. Zajęcia grupowe ukierunkowane na zdobywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem, frustracją – uczniowie kl. 5-6.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

3. Doradztwo psychologiczne w zakresie planowania kształcenia i przyszłości zawodowej dla uczniów klasy 8 oraz kończących szkołę ponadpodstawową – liceum, technikum, szkoła branżowa.
Osoba prowadząca: Elżbieta Paluch

4. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci ze spektrum autyzmu (grupa do 5 osób) – cykl 7 spotkań.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło

5. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (w grupie do 5 osób) – cykl 5 zajęć.
Osoba prowadząca: Ewelina Ziajło

6. Cykliczne zajęcia warsztatowe w zakresie wyrównywania kompetencji emocjonalno-społecznych dla uczniów klas 0-II i III-V.
Proponowany czas realizacji: listopad 2020 r. oraz marzec2021 r. – warsztaty dla uczniów
Osoba prowadząca: Alicja Hyra, Ewelina Ziajło

7. Grupowe zajęcia edukacyjne „Z ortografią za Pan Brat!”.
Adresat: uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej, grupa o zmniejszonej liczebności 5 osób
Czas trwania: Zajęcia będą odbywać się na terenie PPP. 1 raz w tygodniu przez 60 min. (środa godz. 14.00)
Cykl 10 zajęć.
Cel zajęć:
• Doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.
• Utrwalenie podstawowych zasad poprawnej pisowni.
• Ćwiczenia wdrażające do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
• Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
• Różnicowanie liter podobnych pod względem graficznym i fonetycznym.
Osoba prowadząca: Marzena Witkoś

8. Indywidualna terapia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.

9. Zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III rozwijające umiejętność sprawnego liczenia.
Miejsce realizacji: PPP
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

Zajęcia realizowane na terenie szkół przy współpracy z pedagogami i dyrektorami

1. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „Emocje wśród nas”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas I-IV szkoły podstawowej.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska

2. Grupowe zajęcie psychoedukacyjne „Stres – jak sobie z nim radzić?”.
Zajęcia adresowane do dzieci klas III-V szkoły podstawowej.
Osoba prowadząca: Sylwia Galimska

Zajęcia realizowane poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

1. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 6-8:
Temat: Skuteczne sposoby efektywnego uczenia się.
Temat: Porozmawiajmy o emocjach; co czuję i jak mnie odbierają inni.
Temat: Czym jest uzależnienie i jakie są jego skutki.
Temat: Formy i konsekwencje przemocy.
Osoba prowadząca: Alicja Hyra

2. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

3. Zajęcia warsztatowe „Jak rozwiązywać konflikty w klasie?”
Osoba prowadząca: Grażyna Antonik

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.