Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Doradztwo zawodowe

PUNKT DORADZTWA ZAWODOWEGO dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych

 • badania indywidualne i grupowe z użyciem testów i kwestionariuszy do określania:
  – zainteresowań zawodowych,
  – typów osobowości,
  – inteligencji poznawczej i inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia warsztatowe z uczniami rozwijające:
  – podejmowania decyzji,
  – umiejętności samopoznania,
  – planowania własnej kariery zawodowej,
 • udzielamy informacji o:
  – aktualnych potrzebach rynku pracy (zawodach przyszłości),
  – zawodach i ścieżkach edukacyjnych koniecznych do ich uzyskania,

Uczniów, którzy nie ukończyli osiemnastu lat do poradni zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni) na badania indywidualne.
Zajęcia grupowe w szkołach prowadzimy na zaproszenie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców – terminy i tematyka zajęć muszą być zgłoszone w poradni
z wyprzedzeniem (około 2 tygodni).
Bliższych informacji udziela mgr Elżbieta Rozner – doradca zawodowy.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.