Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Doradztwo zawodowe

PUNKT DORADZTWA ZAWODOWEGO dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych

 • badania indywidualne i grupowe z użyciem testów i kwestionariuszy do określania:
  – zainteresowań zawodowych,
  – typów osobowości,
  – inteligencji poznawczej i inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia warsztatowe z uczniami rozwijające:
  – podejmowania decyzji,
  – umiejętności samopoznania,
  – planowania własnej kariery zawodowej,
 • udzielamy informacji o:
  – aktualnych potrzebach rynku pracy (zawodach przyszłości),
  – zawodach i ścieżkach edukacyjnych koniecznych do ich uzyskania,

Uczniów, którzy nie ukończyli osiemnastu lat do poradni zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni) na badania indywidualne.
Zajęcia grupowe w szkołach prowadzimy na zaproszenie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców – terminy i tematyka zajęć muszą być zgłoszone w poradni
z wyprzedzeniem (około 2 tygodni).
Bliższych informacji udziela mgr Elżbieta Rozner – doradca zawodowy.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status