Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2020/2021

Oferta logopedyczna

1. Diagnoza logopedyczna – przez cały rok szkolny (wymagany wniosek rodzica/opiekuna prawnego, nie wymagane skierowanie lekarskie).

2. Terapia logopedyczna – przez cały rok szkolny:
– terapia wad wymowy,
– terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej,
– terapia neurologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego (afazja, dysfazja, urazy),
– terapia surdologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu słuchu,
– terapia trudności w czytaniu i pisaniu w przebiegu zagrożenia dysleksją rozwojową skorelowana z opóźnionym rozwojem mowy i języka,
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy wynikające ze stwierdzonej niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością.

3. Profilaktyka logopedyczna (wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz funkcjonowaniu zmysłów):
– konsultacje i porady logopedyczne w przedszkolach, żłobkach i placówkach na terenie powiatu,
– realizacja programu „Czy mówię poprawnie?” obejmujący indywidualne badania i porady logopedyczne w przedszkolach z udziałem rodzica/opiekuna prawnego,
– logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach bez udziału rodzica/opiekuna prawnego,
– przesiewowe badania słuchu, systemem Słyszę u dzieci przedszkolnych i szkolnych,
– przesiewowe badania wzroku systemem Widzę u dzieci przedszkolnych i szkolnych,
– przesiewowe badania mowy systemem Mówię w szkołach i przedszkolach.
UWAGA: Badania przesiewowe na terenie placówek odbędą się pod warunkiem odpowiedniej sytuacji epidemicznej.

4. Terapia uwagi słuchowej według metody Alfreda Tomatisa.

5. Konsultacje, porady logopedyczne dla nauczycieli, logopedów szkolnych i przedszkolnych. Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

6. Konsultacje, porady logopedyczne dla rodziców/prawnych opiekunów.

7. Specjalistyczna terapia jąkania dla dzieci z niepłynnością mowy. Stałe konsultacje z rodzicami.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.