Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Rok szkolny 2019/2020

Oferta logopedyczna

1. Diagnoza logopedyczna – przez cały rok szkolny (wymagany wniosek rodzica/opiekuna prawnego, nie wymagane skierowanie lekarskie)
2. Terapia logopedyczna – przez cały rok szkolny
– terapia wad wymowy
– terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej
– terapia neurologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego (afazja, dysfazja, urazy)
– terapia surdologopedyczna zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu słuchu
– terapia trudności w czytaniu i pisaniu w przebiegu zagrożenia dysleksją rozwojową skorelowana z opóźnionym rozwojem mowy i języka
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy wynikające ze stwierdzonej niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością
3. Profilaktyka logopedyczna (wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz funkcjonowaniu zmysłów)
– konsultacje i porady logopedyczne w przedszkolach, żłobkach i placówkach na terenie powiatu
– realizacja programu „Czy mówię poprawnie?” obejmujący indywidualne badania i porady logopedyczne w przedszkolach z udziałem rodzica/opiekuna prawnego
– logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach bez udziału rodzica/ opiekuna prawnego
– przesiewowe badania słuchu, systemem Słyszę u dzieci przedszkolnych i szkolnych
– przesiewowe badania wzroku systemem Widzę u dzieci przedszkolnych i szkolnych
– przesiewowe badania mowy systemem Mówię w szkołach i przedszkolach
4. Terapia uwagi słuchowej według metody Alfreda Tomatisa
5. Konsultacje, porady logopedyczne dla nauczycieli, logopedów szkolnych i przedszkolnych. Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
6. Konsultacje, porady logopedyczne dla rodziców/prawnych opiekunów
7. Specjalistyczna terapia jąkania dla dzieci z niepłynnością mowy. Stałe konsultacje
z rodzicami
8. Dźwięk, słowo, mowa – zajęcia logorytmiczne dla najmłodszych – dla dzieci w wieku 4 lat
9. Emisja głosu – warsztat dla licealistów
Osoby prowadzące: Alicja Romanowska-Sopel, Justyna Dryblak-Pilip, Elżbieta Rozner

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.