Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Platforma do Badań Zmysłów

Od stycznia 2009 roku nasza poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia badań przesiewowych wzroku, słuchu, mowy oraz wykonywania audiometrii u dzieci od 5 roku życia.
Twórcami Platformy Badań Zmysłów są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy “Medincus” w Warszawie.
Platforma zawiera oprogramowanie do wykonywania następujących badań i testów:
Badanie przesiewowe słuchu “Słyszę 2009”
Badanie oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.
Badanie przesiewowe mowy “Mówię 2009”
Test służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu oraz opóźnień lub zaburzeń w rozwoju mowy.
Badanie przesiewowe wzroku “Widzę 2009”
Badanie oparte jest na różnicowaniu kontrastu oraz teście widzenia barwnego. Wynikiem badania jest wykres wyświetlany na ekranie urządzenia.
Badania audiometryczne “Audiogram 2009”
Program umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego – dla kazdego ucha oddzielnie. Wynikiem badania jest audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia.
Wyżej wymienione testy umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych, podjęcie dokładnej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:
– organizowania badań na terenie szkół, przedszkoli,
– skorzystania z badań na terenie poradni.
Badania są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status