Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Powiatowe Centrum Szkolnej Interwencji Kryzysowej

Jest formą organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych występujących w szkołach powiatu lubaczowskiego

ORGANIZACJA: w skład PCSIK wchodzą:
•     pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie,
•     przedstawiciele instytucji działających w zakresie interwencji kryzysowej; Powiatowej Komendy Policji w Lubaczowie, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
•     pedagodzy i nauczyciele ze szkół i placówek funkcjonujących w powiecie
•     innych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży
CELE:
•     pomoc w sytuacjach rozumianych jako kryzysowe występujących w szkołach i placówkach
•     podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników poradni, pedagogów oraz nauczycieli w zakresie działań interwencyjnych
•     spotkania superwizyjne
ZADANIA:
1    . Organizacja szkoleń specjalistycznych
2    . Spotkania zespołów interdyscyplinarnych
3    . Organizacja spotkań superwizyjnych
4    . Wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących interwencji kryzysowej
5    . Współpraca i pomoc w rozwiązywaniu kryzysu
KOORDYNATOR: Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.