Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Punkty konsultacyjne

PUNKT KONSULTACYJNY dla Rodziców Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: można uzyskać informacje o procedurach związanych z wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, terapii realizowanej w placówkach zajmujących się wczesnym wspomaganiem oraz uzyskać wskazówki związane
PUNKT KONSULTACYJNY dla Dzieci zdolnych i ich Rodziców: oferujemy pomoc w zakresie rozpoznawania uzdolnień dzieci i młodzieży, diagnozujemy zdolności poznawcze oraz inteligencję emocjonalną, udzielamy porad przy podejmowaniu decyzji o przyśpieszeniu obowiązku szkolnego i indywidualnego toku nauki. Prowadzimy treningi twórczego myślenia.
PUNKT KONSULTACYJNY doradztwa zawodowego: dla młodzieży uczącej się gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzimy badania preferencji zawodowych, planowania kariery zawodowej.
ORGANIZACJA: korzystanie z porad w wymienionych punktach konsultacyjnych odbywa się na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w celu ustalenia terminu spotkania.

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.