Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!

Wczesne wspomaganie rozwoju

Drodzy Rodzice!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie oferuje zajęcia w ramach
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
W trosce o pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Termin
dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością, lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.
Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?
W przypadku małych dzieci mówi się o rozwoju ruchowym często w kontekście powiązań motoryki i funkcji intelektualnych- poznawczych. Jest to tzw. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY. Dlatego braki w rozwoju ruchowym często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zaobserwowanie tych nieprawidłowości powinno zaskutkować POGŁĘBIONĄ DIAGNOZĄ LEKARSKĄ, PSYCHOLOGICZNĄ I PEDAGOGICZNĄ.
Jeżeli u dziecka obserwujecie niepokojące odstępstwa od znanych norm rozwoju, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie codziennie czynny jest Punkt Konsultacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w którym do Państwa dyspozycji pozostaje psycholog, pedagog lub neurologopeda.
Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w PPP Lubaczów, prowadzą w nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka: psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, neurologopeda. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami, musi posiadać OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.
Gdzie można uzyskać taką opinię?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez Zespół Orzekający działający min.
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.
Pracownicy poradni oraz członkowie Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania poinformują Państwa, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
Aby Zespół Orzekający działający w porani mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w PPP nieodpłatnie na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.
Dodatkowo rodzice (opiekunowie prawni dziecka) muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:
•    Wniosek rodziców(prawnych opiekunów) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
(druk otrzymają Państwo w poradni),
•    Zaświadczenie lekarskie (przygotowany druk dla lekarza otrzymacie Państwo w poradni),
•    Opinię przedszkola, jeżeli dziecka uczęszcza do niego.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Masz pytania odnośnie naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.