Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie pełni zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Lubaczowskim, który został utworzony w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Do zadań ośrodka należy wsparcie rodziców i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Do najważniejszych zadań ośrodka należą:
  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
 

Projekt finansowany jest z Budżetu Państwa i realizowany będzie przez 5 lat  (2017 – 2021).
Wszystkie formy pomocy dziecku i jego rodzinie udzielane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 7.30 – 15:30 lub telefonicznie pod numerem 16 632 13 78.