Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

PROGRAM “ZA ŻYCIEM” 2022-2026

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Celem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
W ramach działania Ośrodka organizowana jest bezpłatna, specjalistyczna opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością oraz jego rodziną, m.in. poprzez:
• prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych (wczesnego wspomagania rozwoju),
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
• wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form i jednostek udzielających pomocy,
• koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:
• Terapię psychologiczną
• Terapię pedagogiczną, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną
• Terapię logopedyczną, neurologopedyczną
• Terapię integracji sensorycznej
• Fizjoterapię

Metody i treści dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka:
• terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia,
• praca terapeutów omawiana jest z rodzicami.

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do programu „ Za życiem” powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie celem przeprowadzenia diagnozy.
W przypadku gdy dziecko posiada aktualną diagnozę, istnieje możliwość uzyskania informacji na temat zasad organizowania zajęć.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wcześniejszego umówienia się na konsultację ze specjalistami w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie:
Poniedziałek godz. 9 – 12 mgr Anna Musiej – dyrektor – psycholog
Wtorek godz. 12 – 13 mgr Grażyna Antonik – oligofrenopedagog
Środa godz. 11 – 12 mgr Alicja Hyra – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Piątek godz. 12 – 13 mgr Sylwia Galimska – terapeuta integracji sensorycznej


PROGRAM “ZA ŻYCIEM” 2017-2021

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie pełni zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Lubaczowskim, który został utworzony w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Do zadań ośrodka należy wsparcie rodziców i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do najważniejszych zadań ośrodka należą:
  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
Projekt finansowany jest z Budżetu Państwa i realizowany będzie przez 5 lat  (2017 – 2021).
Wszystkie formy pomocy dziecku i jego rodzinie udzielane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 7.30 – 15:30 lub telefonicznie pod numerem 16 632 13 78.