Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Informujemy, że XI Powiatowy Turniej Wiedzy Psychologicznej odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali nr 9 w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

Nabór kadry do prowadzenia zajęć WWRD “Za życiem”

Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Lubaczowie, realizując zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze powiatu lubaczowskiego w ramach rządowego Programu „Za życiem” , w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodzin ogłasza nabór kadry specjalistycznej do prowadzenia: - zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych, - innych zajęć o charakterze terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. read more...

Informacja o programie Za Życiem na lata 2022-2026

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie powiatu lubaczowskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO). W poradni będzie realizowane zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022