Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Talent Powiatu Lubaczowskiego – Komisje

Serdecznie zapraszamy chętnych nauczycieli i uczniów do udziału w pracach komisji w programie Talent Powiatu Lubaczowskiego, które rozpoczną się w środę 5 czerwca 2019r. o godz 8.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne: 16 632 1378

Protokół z posiedzenia komisji VI konkursu logopedycznego

W dniu 23.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie odbyło się posiedzenie komisji VI konkursu logopedycznego pt. Stwórz obraz lub opisz w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa Komisja postanowiła przyznać miejsca następującym osobom :   W kategorii praca plastyczna: I miejsce Rafał Paryniak- uczeń Szkoły Podstawowej w Oleszycach II miejsce Victor Pająk- uczeń Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej III miejsce Tomasz Goraj-uczeń Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie read more...

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019