Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Prof. Alfred Tomatis (1920-2001) francuski otolaryngolog i foniatra. Od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu oraz nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową a językiem. Opracowana przez niego metoda jest programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji.
Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzona jest diagnoza, która obejmuje: wywiad z rodzicem, badanie uwagi słuchowej zewnętrznej, badanie uwagi słuchowej wewnętrznej, badanie lokalizacji źródła dźwięku, dyskryminację wysokości dźwięków, test lateralizacji słuchowej.
Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego poprzez urządzanie nazywane Elektronicznym Uchem, które będąc idealnym modelem ludzkiego ucha jest niezbędne do uzyskania „efektu Tomatisa”.
Metoda jest wykorzystywana w pracy z dziećmi z problemami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, zaburzeniami koncentracji i uwagi, nadwrażliwością słuchową, dysfunkcjami związanymi z motoryką dużą i małą, słabą koordynacją ruchową, trudnościami z utrzymaniem równowagi, ADHD, ADD, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zaburzeniami emocjonalnymi, nadmierną nieśmiałością, impulsywnością, płaczliwością, niską samooceną, zaburzenia mowy, trudnościami w przyswajaniu języków obcych.
Terapię w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie prowadzi certyfikowana terapeutka posiadająca uprawnienia do stosowania metody Audio – Psycho – Phonology – Evolved opartej o badania prof. A. Tomatisa i komponowania na jej podstawie autorskich programów terapeutycznych. Ukończyła szkolenie prowadzone przez prof. Jozefa Vervoorta z kliniki Atlantis – VZW w Belgii, wieloletniego współpracownika prof. Alfreda Tomatisa.
Osoby zainteresowane podjęciem terapii proszone są o wcześniejszą konsultację z terapeutą w celu omówienia niezbędnych formalności.
Kontakt: Alicja Romanowska-Sopel, pokój 3 lub telefonicznie 16 632 13 64

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *