Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie na spotkania pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędą się w dwóch terminach z uwagi na reżim sanitarny: 09.06.2021 r. i 11.06.2021 r. o godzinie 9.00. read more...

Pilna Informacja!

Na prośbę dyrektora SPZOZ Lubaczów oraz Starosty Powiatowego w Lubaczowie przekazujemy informacje na temat możliwości organizowania szczepień uczniów w szkołach. read more...

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022