Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Wyniki VIII Turnieju Wiedzy Psychologicznej

  •  I miejsce - Aleksandra Staromiejska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młodowie
  •  II miejsce - Katarzyna Pałczyńska - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
  • III miejsce - Agnieszka Woszczak - Szkoła Podstawowa w Łukawcu

WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji VI konkursu logopedycznego

W dniu 23.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie odbyło się posiedzenie komisji VI konkursu logopedycznego pt. Stwórz obraz lub opisz w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa Komisja postanowiła przyznać miejsca następującym osobom :   W kategorii praca plastyczna: I miejsce Rafał Paryniak- uczeń Szkoły Podstawowej w Oleszycach II miejsce Victor Pająk- uczeń Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej III miejsce Tomasz Goraj-uczeń Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie read more...

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 15 maja (środa) o godzinie 9.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, odbędzie się spotkanie zespołu pedagogicznego i psychologicznego, na którym omówione zostaną:
  1. Uzgodnienie priorytetów działań na rok szkolny 2019/2020
  2. Przebieg i podsumowanie konkursów i turniejów organizowanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną
  3.  Organizacja i podsumowanie XI edycji Programu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”
  4. Aktualizacja orzeczeń oraz dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Jachyra-Mazepa

 

Szkolenie: Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży

W dniach 21-22 maja 2019 odbędzie się szkolenie pt. "Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży"  które poprowadzi Małgorzata Łuba. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie tel: 16 632 13 78 do dnia 13.05.2019. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 2 dni (16 godz.)

Koszt szkolenia: 100zł./os.

Szczegóły dotyczące miejsca i godzin szkolenia zostaną podane uczestnikom po zamknięciu listy.

Turniej Wiedzy Psychologicznej

Bardzo prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe uczestników do VIII Turnieju Wiedzy Psychologicznej do dnia 13.05.2019. Tel: 16 632 13 78 Email: poradnia@powiatlubaczowski.pl

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022